Website Banner

        

         
 


 วันที่
ราคาฐาน* (โรบัสตา)
ณ จุดรับซื้อ บ.เนสท์เล่
จ.ชุมพร (บาท / กก.)
 1 เม.ย. 2560 ปิดรับซื้อ

*มีการบวกเพิ่มราคาตามคุณภาพกาแฟจากราคาฐาน
ร่วมงาน THAIFEX 2017 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี : 31 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2560 
 


กิจกรรมศึกษาดูงานเชื่อมโยงเครือข่ายกาแฟไทยจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ณ จังหวัดน่าน  : ุ6-8 ธ.ค.2558 ร่วมงาน CAFE EXPO  2017 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ SWEECC นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 (ครั้งที่ 34) วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
     
     
     
สมาคมกาแฟไทย
เลขที่ 1300 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์
เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์  66 2225 1961  โทรสาร  66 2225 1962
เว็บไซต์  : www.thaicoffee.or.th
อีเมล     : contact@thaicoffee.or.th
Thai Coffee Association
1300 Song Wat Rd. Samphanthawong,Bangkok 10100
Tel. 66 2225 1961, Fax : 66 2225 1962
Website : www.thaicoffee.or.th
E-mail   : contact@thaicoffee.or.th
Current Pageid = 1